2010-03-23

Malmöpoliser röstar på SDTvå poliser i Malmö har deklarerat att de röstar på sverigedemokraterna. Poliserna yttrade detta när de var i yttre tjänst. Poliserna patrullerade med radiobil iförda uniform och rutan nervevad. De var helt öppna med vad de röstar på. Uttalandena från poliserna kom när de samspråkade med civila.

Bloggen Muslimska Friskolan kommer inte att lämna ut några uppgifter som kan identifiera de två poliserna. Valhemlighet gäller. Men deras tydliggörande av partisympati väcker frågor:1. Finns det något samband mellan den kriminalitet två erfarna poliser bekämpar och invandringspolitiken?

2. Om det finns två malmöpoliser som tydligt står för sina åsikter att de röstar på sverigedemokraterna, finns det då fler malmöpoliser som tänker och röstar likadant?

3. Finns det poliser som röstar på sverigedemokraterna, bland de poliser som besöker Malmös invandrartäta skolor?

4. Hur tycker poliser i Malmö som röstar på sverigedemokraterna att Malmö ska förbättras?

5. Kommer de två polisernas partisympati från fördomar eller erfarenheter av invandrare?

Inga kommentarer: