2010-03-08

Muslimska kvinnor nära gripas när de ville be med män"En grupp med muslimska kvinnor riskerade på söndagen att bli gripna när de strävade efter att få be i det ordinarie bönerummet på Washingtons islamiska center, en sal som vanligtvis enbart män har tillträde till."

"– Vi är mot könsseparation, mot det faktum att kvinnor placeras åt sidan eller i helt separata rum i moskén, tillade hon, som ledde gruppen med demonstranter."

"Imamen, som vägrade uppge sitt namn, beslutade att vänta med bönen ”tills polisen tagit hand om fridstörarna"."


Källa, Göteborgsposten måndag 8 mars 2010:


Inga kommentarer: