2010-03-14

Tydligare regler för muslimska friskolor"Antalet barn i religiösa friskolor har ökat med 58 procent under de senaste tio åren. Fortfarande är de en liten andel av Sveriges grundskoleelever, men frågan om konfessionella skolors vara eller icke vara har debatterats hårt under årens lopp.

Och konfessionella skolor har grans­kats flitigt av både Skolverket och Skolinspektionen, i synnerhet efter uppmärksamhet i medier om muslimska friskolor för några år sedan.

Men Claes-Göran AggeboSkolinspektionen säger att man på senare år riktat ganska lite kritik mot konfessionella skolor.

I lagrådsremissen till den nya skollagen slår regeringen fast att utbildningen i de offentligt drivna skolorna ska vara icke-konfessionell. Undervisningen i fristående skolor eller förskolor ska också vara icke-konfessionell. Däremot får utbildningen i friskolor med konfessionell inriktning i övrigt innehålla konfessionell verksamhet."


Källa, Dagens Nyheter söndag 14 mars 2010:"Nästan varannan väljare vill förbjuda konfessionella friskolor. Den inställningen har också många partier haft – men nu ser de ut att ha svängt.

Den tydliga omsvängningen gör också att politikerna i många fall går stick i stäv mot sina väljares önskningar."

"Den nuvarande folkpartiledaren och utbildningsministern Jan Björklund var en av de starkaste kritikerna. Han sade till exempel i en intervju 2006 att scientologernas ideologi är sådan att de inte borde få tillstånd att driva skolor. På samma sätt ifrågasatte han vissa muslimska skolor och Plymouthbrödernas skola."


Källa, Dagens Nyheter söndag 14 mars 2010:Läs mer hos TT söndag 14 mars 2010 om hur svenska folket är emot religiösa friskolor:


"Störst motstånd mot religiösa friskolor är det bland Miljöpartiets väljare. Där är 62 procent för ett förbud. Kristdemokraterna väljare är mest positiva. Av dem tycker 55 procent att konfessionella skolor ska tillåtas."


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/flertal-emot-religiosa-friskolor_4421221.svd

http://www.bt.se/nyheter/tt_inrikes/flertal-emot-religiosa-friskolor(1824019).gm

http://vlt.se/nyheter/omvarlden/1.763315-flertal-emot-religiosa-friskolor

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.330927-flertal-emot-religiosa-friskolor

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=205536

http://www.skd.se/article/20100314/TTINRIKES/103149990/0/sport/*/flertal-emot-religiosa-friskolor

Inga kommentarer: