2010-03-15

Muslimska friskolor skrämmer"Enligt en opinionsundersökning DN låtit göra har svenskarna blivit mer skeptiska till konfessionella friskolor. Man kommer inte ifrån misstanken att det är de många nya muslimska friskolorna som skrämmer."

"I själva verket är mindre än var femte konfessionell friskola muslimsk"

"I konsekvensens namn tangeras dessutom problematiken med exempelvis huvudduk och andra, mer eller mindre, religiösa symboler."


Källa, ledare i Norrköpingss Tidning måndag 15 mars 2010:"I centrum för tidigare diskussioner hamnade scientologerna, Plymouthbröderna och vissa mer fundamentalistiska muslimska friskolor som knappast var representativa."

"Slutligen går det dock inte att bortse ifrån att fler religiösa friskolor ökar likriktningen och minskar integrationen mellan barn från olika religiösa och kulturella miljöer."


Källa, ledare i Borås Tidning måndag 15 mars 2010:"Enligt en mätning som publicerades i DN i går är en majoritet av svenskarna emot religiösa friskolor.

Märkligt nog intar inget politiskt riksdagsparti samma inställning.

En övervägande del av svenskarna vill i alla fall låta barnen slippa religiös indoktrinering och det tycker jag är sunt. Barn ska gå fria från sannings- monopolister."


Källa, Kvällsposten måndag 15 mars 2010:"I vårt land betraktas religiösa skolor med skepsis."

"Tanken att religiösa sekter skulle kunna isolera barn och bara bibringa dem sin syn på hur världen ser ut är motbjudande."

"Sverige kan inte lagstifta om ett förbud mot religiösa skolor. Men det är inte bara Europakonventionen som hindrar oss. Så fort man försöker precisera vad det är som skulle förbjudas inser man att begreppet ”religiösa skolor” är problematiskt.

Staten ställer redan i dag krav på undervisningens innehåll som alla friskolor måste följa. De ska inte minst ge en allsidig religionsundervisning. Att bara undervisa om kristendom eller bara om islam är inte tillåtet."

"Även om det inte finns något uttryckligt förbud mot religiösa friskolor begränsar reglerna starkt religiösa sekters möjligheter att använda skolor som ett redskap för indoktrinering.

Naturligtvis kan regler kringgås och de som driver skolor smyga in propaganda i undervisningen."


Källa, ledare i Dagens Nyheter måndag 15 mars 2010:"Dessutom är det oreda i politiken eftersom några partier bytt åsikt om religiösa friskolor."

"Men logiken hänger inte med om friskolor ska kunna hålla religiösa aktiviteter. Och frivillighet låter bra på papper, verkligheten är ofta en annan."

"Eftersom karikatyrer är ett vanligt uttryckssätt idag ska det gå att rita också Muhammed som hund i en rondell, och trots att vissa grupper tycker att det är en religiös kränkning."


Källa, Sydöstran måndag 15 mars 2010:


Inga kommentarer: