2010-03-07

Khatmissbrukande somalier finansierar terrorism"Vinsterna till terrorgrupper. Polisen och tullen är övertygade om att pengar från smugglingen går till al-Shababs krigföring.

Omkring 90 procent av den khat som smugglas in i Sverige transporteras i personbilar eller minibussar över Öresundsbron."

"Män från Somalia är den absolut största gruppen bland khatmissbrukarna i Europa, och det finns en uppenbar koppling mellan den ökande khatsmugglingen till Skandinavien och det växande antalet somalier som under senare år har sökt och fått skydd i Sverige undan hemlandets inbördeskrig, terror och misär."

"De stora pengarna går till ett tjugotal ligaledare, varav många har somaliska rötter och täta kontakter med lokala makthavare i hemlandet.

– Vi ser i våra utredningar att stora summor skickas till Somalia genom det informella transaktionssystem som kallas hawala. Det är min alldeles bestämda uppfattning att pengar från khatsmugglingen till Sverige går till stridande krigsherrar i Somalia – och till terrororganisationen al-Shabab, ­säger Petter Norman.

Flera av tullens utredningar har givit motiv till dessa misstankar.

– Vi har identifierat aktörerna och kunnat följa pengarna till Somalia via hawalabanker i Dubai, berättar Petter Norman. Eftersom systemet bygger på informella kontakter är det extremt svårt att få fram bevis. Men jag är övertygad om att huvudmännen i flera av de khatsmugglande nätverken är med och finansierar inbördeskriget i Somalia och terrorhandlingar både där och i andra länder."

"Den av USA terroriststämplade organisationen al-Shabab kontrollerar med våld och terror stora områden i södra Somalia och en del av huvudstaden Mogadishu. Där har hårda sharialagar införts; män, kvinnor och unga flickor har stenats till döds på grund av påstådd otrohet och fattiga ungdomar som har stulit mat har offentligt fått sina händer avhuggna."

"Enligt Säkerhetspolisen i Stockholm har omkring tjugo sverigesomalier låtit sig enrolleras av al-Shabab, och flera av dem har senare hittats döda. Just nu befinner sig ett tiotal svenska medborgare på al-Shababs träningsläger i Somalia.

I oktober 2008 mördade al-Shababs självmordbombare 24 människor i Somaliland och Puntland, och den danmarkssomalier som på nyårsdagen attackerade Jyllandspostens tecknare Kurt Westergaard med en yxa var enligt den danska säkerhetspolisen utsänd av al-Shabab.

Misstanken att al-Shabab och dess föregångare al-Ittihad al-Islami (AIAI) skaffar pengar genom khatsmuggling har tidigare uttryckts av den danska och den kanadensiska underrättelsetjänsten samt av amerikanska FBI."


Källa, Dagens Nyheter söndag 7 mars 2010:"Av de 67 sverige­somalier som deltog i en webbenkät som folkhälsovetarna Emma De Cal och Fatumo Osman gjorde i fjol på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och Mobilisering mot narkotika uppgav 49 procent att de hade använt khat."

Källa, Dagens Nyheter söndag 7 mars 2010:"Genom att tugga bladen stöder sverigesomalierna de terrorister som plågar deras släktingar i hemlandet Rinkeby torg är centrum för khathandeln i Mellansverige."

"Sedan kafé­ägaren spred ut ryktet att en övervakningskamera finns gömd någonstans bland butikerna vågar inte langarna längre komma in; numera hänger de alldeles utanför ytterdörrarna som tyst glider isär så snart någon närmar sig, och deras mobiltelefoner går varma i kylan."

"Khatförsäljarna varierar sig för att förvilla narkotikapoliserna som spanar på dem någon gång ibland; de hyr från dag till dag in sig i olika lägenheter där de förvarar jutesäckarna som har smugglats hit till Rinkeby från Amsterdam, och dygnshyran de betalar är tusen kronor plus några knippen khat.

Khatkommersen pågår dagligen på torget i Rinkeby."

"Ingenstans i världen är de somaliska männen så passiva som här i Sverige, hävdar Sofia Garad:

– De som bor i Mogadishu, Nairobi eller London tuggar också khat, men de allra flesta jobbar och försörjer sin familj. Det är något fel på det svenska systemet, Sverige ställer inte tillräckligt hårda krav på invandrarna. Alltför många somaliska män lever på social­bidrag och fastnar i självförakt och khatmissbruk – de saknar framtidstro!

Det är en skam för en somalisk man att vara arbetslös; enligt både traditionen och islam är det mannens ansvar att försörja sin familj, berättar Sofia Garads väninna Amina."


Källa, Dagens Nyheter söndag 7 mars 2010:


Inga kommentarer: