2010-03-09

Spiritus Mundis kopplingar i regeringskanslietBloggen Muslimska Friskolan fick idag en intervju med departementsrådet Annica Dahl. Anledningen är uppgifter om att hon påståtts ha en relation med Spiritus Mundis grundare och ordförande Henrik Melius. Han sitter i Ungdomsstyrelsens insynsråd som är tillsatt av regeringen:


"Insynsrådet sammanträder 4-5 gånger om året. Förutom generaldirektören, som är ordförande, ingår följande personer i rådet:

Nihad Bunar docent, ungdomsforskare
David Jonasson språkarbetare, översättare samiska
Annie Johansson riksdagsledamot
Henrik Melius verksamhetschef
Viveca Urwitz enhetschef för Socialstyrelsens HIV-prevention"

Källa:


"Om Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. Vi har också i uppdrag att fördela statsbidrag till integrations-, jämställdhets-, folkrörelseorganisationer och –projekt."

Källa:"Invalda i Ungdomsstyrelsens insynsråd
Händelser - Nyhetsarkiv

Henrik Melius, ordförande i Spiritus Mundi, har blivit invald i Ungdomsstyrelsens insynsråd. Insynsråd är en del i den nya myndighetsförordningen som träder i kraft 1 januari 2008."

Källa:


Henrik Melius och Spiritus Mundi tjänar pengar på ett projekt finansierat av Integrations- och jämställdhetsdepartementet samt Ungdomsstyrelsen:

"Arrangörer av avslutningskonferensen är Integrations- och jämställdhetsdepartementet och Ungdomsstyrelsen, i samarbete med Europarådet, European Youth Forum, Delegationen för mänskliga rättigheter, LSU, Malmö Stad och Europeiska Kommissionen. Många internationella gäster väntas och vi vill självklart ta tillfället i akt att visa upp vår stad fylld av ung växtkraft!"

Källa:


Ungdomsstyrelsen sorterar under Integrations- och jämställdhetsdepartementet i regeringen. Mer specifikt ungdoms- och folkrörelseenheten vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet som presenteras under departementet som ungdomspolitik:

Ungdomspolitik i regeringen:


Enhetschef för ungdomspolitik är departementsrådet Annica Dahl. Hon har en månadslön på 59 800 kronor enligt departementet. Det är hennes avdelning som föreslår och utser Ungdomsstyrelsen. 19 juni 2006 tillträdde Annica Dahl sin tjänst som departementsråd under integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Januari 2008 utses Henrik Melius som ledamot av Ungdomsstyrelsens insynsråd under Annica Dahls ungdomspolitiska del i departementet.


"Annika Dahl - ny chef för ungdomspolitiska enheten
9 Maj, 2006

Tidigare har hon varit kommunalråd i Södertälje. I dag jobbar Annika Dahl som avdelningschef på Statens kulturråd och hennes uppgift är att samordna regeringens ungdomspolitik.

Läs en intervju som BRUS har gjort med Annika Dahl och hur hon tänker arbeta med ungdomspolitiken:
www.ungdomsstyrelsen.se"
I
Källa:
I
I
Intervjun hos Ungdomsstyrelsen med tillträdande socialdemokraten Annica Dahl:
I
I
Under de senaste åren erhåller Henrik Melius och Spiritus Mundi flera samarbetsprojekt med regeringen, både i Sverige och utomlands med flera islamistdiktaturer genom olika departement i regeringen. Pengarna flödar in till Spiritus Mundi och försörjer Henrik Melius på heltid.


Bloggen Muslimska Friskolan får tag i departementsrådet Annica Dahl tisdag 9 mars 2010. Hon berättar för bloggen att hon satt med och föreslog att bland annat Henrik Melius skulle få plats i Ungdomsstyrelsens insynsråd. Därefter fattade regeringen beslutet. Hon bekräftar att Melius suttit med länge, men kom dit under hennes tid som departementsråd.


Annica Dahl dementerar uppgiften att hon skulle ha en relation med Henrik Melius. På frågan om hon haft en relation med Melius svarar hon först nej, men tillägger att hon inte vill svara på frågan. Dahl får frågan om det är lämpligt att den som har inflytande över och föreslår ledamöterna i Ungdomsstyrelsens insynsråd och andra samarbetsprojekt, har en relation till den som utses eller erhåller bidrag svarar hon att hon inte vet om man får göra så.


Annica Dahl är skriven på Ringduvevägen 42, på Södermalm i Stockholm:
Henrik Melius är skriven hemma hos sin mamma i skånska Veberöd. Där svarar modern att han aldrig är hemma. Bloggen Muslimska Friskolan lämnade uppgifter till Skatteverket att Melius tidigare var skriven i Bahrain, där hans inkomster inte går att spåra. Men där vistades han aldrig. I stället sov han på Spiritus Mundis huvudkontor i Malmö. Skatteverket tvang Melius att skriva sig i Sverige:
Bloggen Muslimska Friskolan låter Annica Dahls uppgifter om att en relation mellan henne och Henrik Melius inte finns, stå som sanna. Tipsare som kan bevisa motsatsen eller att något annat som påverkat tillsättningar eller finansiering nu eller tidigare, är välkomna att mejla bloggen!


Inga kommentarer: