2010-03-14

Islamstudier för 1,5-åringar

Vi föräldrar kan lära våra barn om Islam naturligt under vardagen från och med då dem är små spädbarn fram tills dem blir vuxna. Följande är små tips som kan fungera som utgångspunkt för er, systrar och bröder, på hur ni kan komma igång med att uppfostra era barn till goda muslimer. Men glöm inte att alla barn är olika och självklart unika på sitt egna sätt, därför råder jag er att inte påtvinga vissa av dessa tips. Ha bara tålamod.Följande kan läras ut till barnen under deras vardag. Småbarn kommer kanske inte att förstå betydelsen av "Var är Allaah?", men du kan bygga upp grunden för dem just nu så att det hjälper dem att enkelt förstå senare i livet inshaa'Allaah.

'Aqeedah:Du kan lära dina barn att svara rätt på dessa frågor genom att fråga dem genom att med rösten visa dem att meningen du säger är en fråga, så att de förstår att det är en fråga som du ställer till dem, och sedan säger du svaret på frågan. Försök att upprepa detta dagligen. Då deras tal växer och utvecklar sig kommer ditt barn eventuellt att kunna svara på frågorna själv. Ännu en gång påminner jag er om att barnet inte kommer att förstå innebörden av dessa frågor, utan du bygger bara en stark grund nu i början inshaa'Allaah.

-Var är Allaah? "Han är ovanför himlen." (På Arabiska: Fråga: "Ayna Allaah?" Svar: "Huwa fee as-Samaa'")- Vem är din Herre? (På Arabiska: Fråga: "Man Rabbuk?" Svar: "Allaahu Rabbee.")- Vem skapade dig? (På Arabiska: Fråga: "Man Khalaqak?" Svar: "Khalaqanee Allaah.")

Prata med ditt barn om saker som Allaah har skapat. Exempelvis att du säger: "Vilket vackert träd som Allaah har skapat" eller "Vilken söt blomma som Allaah har skapat." Osv.Duaa'/Åkallelser:Dem lär sig dessa åkallelser naturligt genom att du själv säger åkallelserna och uppmanar barnen att säga dem efter dig.

- När ni vaknar.
- När ni går och lägger er.
- Före måltid.
- Efter måltid.
- Då man nyser.
- Vid hälsning.
- Då det regnar.


Qur'aan:

- Lyssna dagligen på Qur'aan tillsammans.
- Låt barnen sitta bredvid dig medan då reciterar/läser Qur'aan och uppmana dem att repetera efter dig.
- Arbeta med att lära dem al-Faatihah (även om det bara gäller en aayah (vers)).

Adaab/Akhlaaq (Gott uppförande):

- Säga BarakAllaahu feek (som ett "Tack").
- Äta och dricka med höger hand.
- Lär barnet att inte visa sina privata kroppsdelar eller låta andra titta på dem.

Låt bara syskonen se de privata kroppsdelarna då det verkligen är nödvändigt exempelvis om dem skall hjälpa till med att byta blöja eller gå på toaletten.Var noggrann med att berömma barnet när de delar med sig eller gör något snällt eller bra. Gör en stor sak utav det hela. Säg till dem: "Allaah gillar när du…".


Historia/Seerah:

- Läs berättelser om Profeterna och kompanjonerna.
- Läs korta ahadeeth (återberättelser) som är som berättelser.
- Läs berättelser från al-Qur'aan.


Ibaadah (dyrkan):

- Låt barnet se dig be och även be vid din sida om dem vill (oftast gör barnen detta automatiskt, mashaa'Allaah).
- Lär dem att de inte får gå framför de som ber.


Har du några speciella aktiviteter som du gör med dina småbarn? Dela iså fall med dig och berätta genom att skriva en kommentar! Vi alla behöver fler tips på hur vi skall uppfostra våra barn islamiskt.
Wa billaahi at-Tawfeeq."


Källa, Muslimaat.se 24 november 2009:Om Muslimaat:

"Vi är tre muslimska kvinnor, mödrar, hustrur och döttrar som med Allaahs hjälp och tillåtelse har öppnat denna hemsida för alla, både muslimer och icke-muslimer, som vill ta del av den kunskap om Islam som det finns väldigt lite utav på svenska. Vårat syfte är att sprida den rätta bilden av kvinnan i Islam till alla, samtidigt öka kunskapen hos våra Muslimska äldre och yngre systrar inom olika ämnen som berör dem."

Källa:


Inga kommentarer: