2010-03-02

Islamic Centers samarbete med Libyen ett vägval"Men det finns samtidigt en del av svensk islam som valt den andra vägen. En av landets mest kända moskéer, Islamic center i Malmö, ägs sedan en tid tillbaka av en libysk organisation direkt kopplad till den auktoritära regimen. Länge har det i Sverige setts i ljuset av att Libyen konkurrerar med den Saudiska regimen om att stötta muslimer i olika delar av världen. Ganska odramatiskt alltså, om man lyssnar till islamologen Jan Hjärpe.


Men ägare brukar förr eller senare utöva den makt som just är förknippat med ägandet. Ekoredaktionen presenterade i går också uppgifter om att en av styrelseledamöterna i Islamic center pekas ut som underrättelseofficer för Libyen. Islamic center i Malmö är inte ensamt om att söka finansiella medel utanför landets gränser. Företrädare för Växjö Islamic center har för att bekosta den planerade moskén sonderat terrängen i både Förenade Arabemiraten och Saudiarabien."


Källa, ledare i Smålandsposten tisdag 2 mars 2010:


Inga kommentarer: