2010-03-20

Muslimska mäns starkare rättssäkerhet än kvinnors"Nya numret av Invandrare & minoriteter (i&m, nr 1/2010) handlar om islam och muslimer, huvudsakligen muslimer bosatta i Sverige. Inledningsvis gör Jan Hjärpe, välkänd professor i islamologi, en distinktion mellan demokrati och etnokrati."

"En stötesten är religiösa uppfattningar som kolliderar med sekulära normer och lagar. Religionsprofessorn Ann Sofie Roald skriver om synen på äktenskap och skilsmässa. Vigselrätten gör det möjligt för muslimska par i Sverige att gifta sig enligt islamisk familjerättslag. Om mannen och kvinnan har ett traditionellt islamiskt äktenskapskontrakt leder inte en svensk skilsmässa automatiskt till en islamisk.

Också Roald utfärdar en varning, men med delvis andra förtecken än Hjärpes: "Genom vigselrätten får muslimerna /…/ signaler om att det kollektivistiska familjemönstret, där mannen har en starkare rättssäkerhet än kvinnor, är acceptabelt i det svenska samhället"."


Källa, Kristianstadsbladet torsdag 18 mars 2010:Innehåll i Invandrare & Minoriteter 2010-1:


Artiklar som handlar om islam i nummer 1/2010:


Demokrati eller etnokrati?
Av: Jan Hjärpe

Kvinnor och ungdomar i moskén
Av: Pia Karlsson Minganti

”Kulturmuslim” – en identitet
Av: Jonas Otterbeck

Slöjan som social konstruktion
Av: Mozhgan Zachrison

Ramadan på svenskt vis
Av: Jenny Berglund, Simon Sorgenfrei

Vigselrättens symbolvärde
Av: Anne Sofie Roald

Med slöja i gatuvimlet
Av: Carina Listerborn Johanna Sixtensson


Inga kommentarer: