2010-03-20

Missnöje med Islamic Centers predikningar"Jag talar i första hand utifrån egen erfarenhet. I Islamic Center i Malmö, även kallad för stora moskén i folkmun, höll den förra imamen under många år fredagspredikan på tre språk, arabiska, albanska och bosniska. Under alla dessa år fick bröder och systrar som inte förstod dessa språk beundra arkitekturen i bönerummet och dagdrömma så gott dem kunde i ca 40 minuter.


Efter många år kom man slutligen till insikt att fredagspredikan borde kanske hållas på svenska, det enda språk som man gemensamt delar i detta landet. Istället för att ta bort de andra språken lade man istället till svenskan. Nu hade man alltså fredagspredikan på fyra olika språk, dvs. arabiska, albanska, bosniska och svenska. Detta måste ha varit alldeles unikt i hela den muslimska världen, fredagspredikan på fyra olika språk. Idag har Islamic Centers gamla imam gått i pension och istället har församlingen fått en ny imam från utlandet som har fredagspredikan på arabiska och albanska. Vi är tillbaks på ruta ett. Alla som inte förstår dessa två språk, dem är många i antal, får nu stillsamt dagdrömma vidare. Vad är skillnaden på många av våra moskéer idag och de medeltida kyrkorna i Sverige då prästen predikade för församlingen på latin?"


Källa, Salih 11 augusti 2009:Så här kommenteras Islamic Centers predikningar:


"Skickat av: Abu Yasin
augusti 11th, 2009 at 8:25

Håller med fullständigt. Reagerade kraftigt när jag var i Islamic Center i Fredags, det är verkligen ett stort kliv tillbaks de har gjort och jag är mycket besviken. Men samtidigt verkar det symptomatisk för ledningen där. Bilal som höll predika på arabiska och svenska – dvs en riktig predikan på svenska och inte bara en sammanfattning i tre meningar – började dra folk till moskén, och genast drar man öronen åt sig.

Man kan inte låta folk sitta i 30-50 min och lyssna på någon som pratar engagerat om något på ett språk man inte förstår, det är respektlöst och det stänger ute en stor del av församlingen. Fredagsbönen är ett andlig vattenhål under veckan och det är inte okej att bara några skall få ta del av det medan andra inte. Jag har själv sett ungdomar med invadrarbakgrund som t o m har gått därifrån när de insett att de inte kommer att förstå ett enda ord av predikan. Det är inte bra, minst sagt.

Men sedan måste jag säga att det är betydligt bättre stämning på Islamic Center än i många moskéer i t ex turkiet där jag varit en del, där man blir arga på folk för att de tar barnen med sig till moskén o s v. Efter att sista fredagen i Yeniciftlik varit tvungen att lämna mosken där med min son för att folk var så sura och han blivit ledsen så var det underbart att få komma hem till Islamic Center igen."


"Skickat av: Marjam
augusti 11th, 2009 at 8:30

Satt och tänkte på samma sak när jag var på en fredagsbön på Islamic Center för någon vecka sedan då predikan först hölls på bosniska och sedan på svenskan. Även om den hölls på svenska också skulle man kunna tänka sig att ex många araber inte förstod predikan p ga att man inte kan det svenska språket. Syftet med predikan är att den ska vara en påminnelse för muslimerna men om man inte förstår vad som sägs hur ska man då kunna ta till sig det?Det är dags att ha predikan endast på svenska så markerar man på så vis också hur viktigt det är att man kan det språk som talas i det land man lever i."


"Skickat av: Bilal
augusti 14th, 2009 at 23:48

"Jag vet inte om det var pga debatten eller vad, men al-Hamdu Lillah jag fick hålla predikan i moskén i Malmö, och det handlade om Ramadan."


Inga kommentarer: