2010-03-16

Sabunis islamiskartläggning kritiseras


"I uppdraget hänvisar Sabuni till den famösa Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö, som tog fram. När regeringen gav uppdraget gällde det en kunskapsöversikt om förebyggande insatser mot våldsinriktad extremism och radikalisering. Att skaffa kunskap om våldsam extremism oavsett religiöst eller politiskt prefix, föreföll vara en rimlig utgångspunkt. Men när utredarna skred till verket hade uppdraget, i dialog med integrations- och jämställdhetsdepartementet, dramatiskt begränsats till att gälla enbart islamistisk extremism och framför allt processen som långt föregår själva våldsbejakandet.

Någon möjlighet att kontrollera utredningens slutsatser eller ens få en uppfattning av hur stort problemet var visade sig vara svårt eftersom ursprungsmaterialet oturligt nog destruerades i samband med att kritiken växte."

"Övervakningen har gått så långt att människor är oroliga över att gå till moskén på fredagsbön eftersom de inte bara vet att någon kontrollerar dem utan också att man är rädd för att besöket placerar dem i ett extremistfack."

"Om nu Säpo trots allt tänker genomföra detta, får vi hoppas att uppgiften inte hamnar hos samma utredare som gjorde eller ens enbart hos Säpos egen stab, utan att man hittar personer som är tillräckligt kompetenta att ro denna delikata uppgift i land."


Källa, Svenska Dagbladet tisdag 16 mars 2010:


Sabuni svarar på kritiken i Svenska Dagbladet tisdag 16 mars 2010:

Inga kommentarer: