2010-03-17

Ingen från muslimska friskolor i KvällsöppetTV4 sände onsdag 17 mars 2010 Kvällsöppet med Ekdal som skulle debattera religiösa friskolor:
I studion fanns ingen från någon muslimsk friskola inbjuden. Ingen från någon muslimsk friskola syntes i debattstudion. 99 % av debatten handlade om kristna friskolor. 1 % av tiden yttrades något om muslimska friskolor. Det var när Siewert Öholm försvarade muslimska friskolors lika värde med kristna friskolor.

När exempel visades från någon religiös friskola där man bröt mot skollagen, så gällde det den kristet inriktade friskolan Laboraskolan som drivs av Plymouthbröderna.

Endast i några förbifladdrande bilder på några sekunder i början syntes ett klassrum från den muslimska friskolan Växjö islamiska skola. Det dränktes i många fler bilder från kristna friskolor.

Med denna journalistik riskerar TV4 att sprida bilden att religiösa friskolor är detsamma som kristna friskolor med välartade barn. Då gynnar TV4 de fruktansvärt dåliga och indoktrinerande muslimska friskolorna runt om i landet att leva vidare utan granskning eller debatt.

Varför inte bjuda in några elever från muslimska friskolor och visa upp hur de inte kan tala korrekt svenska, har problem att formulera meningar och bryter?

Inga kommentarer: