2010-03-27

Ögårdsskolan firar kristen och judisk påskDen muslimska friskolan Ögårdsskolan ligger vid den stora moskén i Malmö och tillhör Islamic Center. Nu firar de muslimska skolbarnen den kristna och judiska högtiden påsk (pesach) på Ögårdsskolan. Bilden nedan är tagen i ett litet utrymme där hemskunskap utförs på Ögårdsskolan:"GLAD PÅSK ÖNSKAR VI ALLA!"

Källa, Ögårdsskolans hemsida vecka 12 år 2010:


Hur den kristna och judiska påsken (pesach) hänger samman:


Inga kommentarer: