2010-03-06

Rosengårdslärare får kurs i hotfulla situationer


I stället för 40 nya lärartjänster som rosengårdslärarna önskat, får de gå en fortbildning i hur man hanterar hotfulla situationer. Ett svek mot lärarna i Rosengårds muslimtäta kommunala problemskolor:"Malmö stad

Dialog ska identifiera långsiktiga lösningar

2010-03-05 14:10


I mitten av februari lämnade Lärarnas Riksförbund in en begäran med åtgärder för en bättre arbetsmiljö på fyra utav fem skolor i Rosengård. I måndags träffade barn och ungdomschef Jytte Lindborg Lärarnas Riksförbund.


- Jag lyssnade och tog till mig deras synpunkter. Vi måste titta på kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att få till stånd en hållbar och god arbetsmiljö. Ett arbete som vi ska göra i relation till alla våra skolor och förskolor, säger Jytte Lindborg, barn och ungdomschef i Rosengård.

Ledningsgruppen för Barn och ungdom planerar nu för ett batteri av insatser. En direkt åtgärd är att intitiera en organisationsöversyn av verksamheten. Den ska lyfta fram vilka behov och förutsättningar som finns.

- Vi ser även över behovet av kompetensutveckling för medarbetarna men också hur våra lokaler och lärmiljöer på skolenheterna fungerar. Internt inom förvaltningen arbetar vi vidare med att utveckla samverkan mellan individ och familj och barn och ungdom. Externt med att ytterligare utveckla dialogen med exempelvis polisen, säger Jytte Lindborg.


Parallellt med organisationsöversynen ska dialog föras i verksamheten om den gemensamma arbetsmiljön. Detta för att identifiera långsiktiga åtgärder.


- Samtalet om hur arbetsmiljö i skolan och förskolan ska förbättras måste föras både i ledningsgrupperna och ute i verksamheten, med våra elever på exempelvis barn och ungdomsrådet och med våra medarbetare inom ramen för samverkansträffar som exempelvis arbetsplatsträffar, säger Jytte Lindborg.


- Vi äger alla, var och en, ett ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö och dialogen är därför nödvändig och självklar. Vilka möjligheter och problem kan vi identifiera och konkret hur ska vi utifrån det arbeta för att utveckla verksamheterna optimalt i ett långsiktigt perspektiv. Våra gemensamma ansträngningar för att få tillstånd en god arbetsmiljö ska vara det högaktuella samtalsämnet i hela vår organisation under detta och nästa år.


För kommentarer kontakta

Jytte Lindborg
Barn och ungdomschef
Telefon: 040-34 53 66, 0705-38 97 00
E-post: mailto:


För ytterligare information kontakta

Åsa Persson
Informatör
Telefon: 0733-24 15 87
E-post: asa.persson@malmo.se"


Källa, pressmeddelande från Malmö stad fredag 5 mars 2010:
Skånska Dagbladet 5/3 2010:
"Så du kan inte idag lova att det blir några nya tjänster eller kameraövervakning?

– Nej och det tror jag inte att jag ska lova heller för vi vet inte det exakta behovet ännu. Vi måste fortsätta att utreda för att se vilka åtgärder som kommer att hjälpa.

Ibrahim ÖzbekLärarnas Riksförbund är huvudskyddsombudet som slog larm till Arbetsmiljöverket och han är inte helt nöjd med de åtgärder som Jytte Lindborg föreslår.

– Det är bra att hon reagerade snabbt men hennes svar är för allmänt skrivet. Det saknas tidsplan, det står inte kart och tydligt vem som är ansvarig och det finns ingen uppföljning, säger Ibrahim Özbek."


Källa, Sveriges Radio Malmö fredag 5 mars 2010:


Radiointervjun med Rosengårds barn- och ungdomschef Jytte Lindborg som inte skjuter till en enda av de 40 önskade lärartjänsterna som behövs:Sydsvenskan avslöjar idag i sin papperstidning att:


"En konkret åtgärd handlar om att utbilda lärarna i att hantera hotfulla situationer och sådana som kan leda till hot.

- Det är inget de lär sig på lärarutbildningen. Jag hoppas att den typen av kompetensutveckling kan börja redan till hösten, säger Jytte Lindborg."

"Ibrahim Özbek är skyddsombud på Lärarnas Riksförbund."

"Kompetensutveckling är bra, men vi har de här hoten nu, och det är alltså nu vi har personal som inte klarar av detta. Därför behövs insatser akut. Vi kan inte acceptera att barnen inte får bra utbildning för att lärarna måste syssla med annat än att undervisa. Och vi kan inte acceptera att lärare måste skriva incidentrapporter när de borde skriva betyg."


Källa, Sydsvenskan sidan C9 lördag 6 mars 2010Malmös socialdemokratiska skolkommunalråd Agneta Eriksson väljer att hoppa av politiken, efter att ha kört stadens skolor i botten under många år:

http://www.skanskan.se/article/20100305/MALMO/703059906/0/svalovlandskrona/*/det-ringer-ut-for-kommunalradet
http://sydsvenskan.se/malmo/article635406/Malmos-skolkommunalrad-hoppar-av-efter-valet.html

Inga kommentarer: