2010-03-25

Ungdomsförbund vill få citera Koranen"REPLIK. Elever på Bolandsgymnasiet skriver på UNT Debatt 16/3 att Sverigedemokratisk ungdom (SDU) genom att kritisera islam och citera Koranen i samband med en diskussion under ett skolbesök, framkallat de mångfaldiga dödshoten och våldet som riktades mot ungdomsförbundets representanter under besöket."

"Jag personligen mottog fem dödshot av minst fyra personer under en tidsperiod­ på flera timmar."

"När mina partikolleger från Bolandsgymnasiet anlände dagen därpå fick de utstå trakasserier av rasistisk karaktär när hotfulla elever skanderade "svennefitta" åt dem vid flera tillfällen."


Källa, Uppsala Nya Tidning fredag 26 mars 2010:


Inga kommentarer: