2010-03-27

Muslimska elever sänker betygen på Malmös bästa skolaLinnéskolan i den rika stadsdelen Limhamn hade under många år Malmös högsta betygsgenomsnitt bland högstadieeleverna. När Kroksbäcksskolan nu renoveras har många muslimska elever flyttats från den fattiga stadsdelen Kroksbäck till Linnéskolan i Limhamn. Skånska Dagbladet avslöjar att det påtagligt sänkt Linnéskolans betygssnitt.


Efter att elever från Kroksbäck får gå på Linnéskolan väljer alltfler limhamnselever bort det sjunkande skeppet. Men rektor Johan Revemark som fått Malmö stads integrationspris blundar för statistiken och bortförklarar:"LIMHAMN. Betygsgenomsnittet har sjunkit på Linnéskolan som tagit emot elever från Kroksbäck."

"När skolans nior fått sina höstterminsbetyg visade det sig att ungefär 15 procent inte uppnådde behörighet till de nationella programmen på gymnasiet. Det var en betydligt större andel än tidigare."

"Av eleverna från Limhamn var det drygt elva procent som inte uppnådde behörighet medan motsvarande andel av eleverna från Kroksbäck var 25 procent."

"När samarbetsavtalet slöts mellan stadsdelarna uppstod viss skepsis i Limhamn. Sedan dess har antalet elever på Linnéskolan, som omfattar årskurs sex-nio, sjunkit."


Källa, Skånska Dagbladet torsdag 25 mars 2010:


Inga kommentarer: