2010-03-28

Broderskapsrörelsen förfäktar muslimska friskolor"De konfessionella är inget nytt i den svenska utbildningsfloran, under lång tid har såväl judiska skolan liksom kristna och muslimska skolor varit ett alternativ. Om skolverkets förslag oreviderat går igenom, kommer det finns ytterligare skäl att välja konfessionella skolor.

Dock är det inte problemfritt att elever delas in i olika skolmiljöer redan från början istället för att den kommunala skolan blir en mötesplats för alla. Möjligheten att redan i unga år lära sig att acceptera olikheter i social bakgrund, religion och hitta vänner från hela den mångfald som vårt samhälle bjuder är den allmänna, kommunala, skolans styrka."


Källa, kristna socialdemokraterna Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weideruds blogg söndag 28 mars 2010:Inga kommentarer: