2010-09-27

Alla Svenska kyrkans församlingar ska få starta friskolor

Eftersom fler går ur Svenska kyrkan minskar medlemsintäkterna. Därför vill Svenska kyrkan nu ändra i sina regler. Samtliga Sveriges församlingar ska kunna starta egna friskolor. Målet är att tjäna pengar på friskolorna och samtidigt påverka eleverna konfessionellt med den kristna tron:


"Vid årets Kyrkomöte, som inleddes i Uppsala i dag, så vill Kyrkostyrelsen genomföra en regeländring som möjliggör för församlingarna runt om i Sverige att bedriva näringsverksamhet inom välfärdsområdet, såsom skola och äldreomsorg.

"kyrkan inte längre kan förlita sig på att medlemsavgifterna ska stå för den större delen av intäkterna."

" – Vi vill vara en konfessionell friskola. Vi vill inte sticka under stol med att vi vill utöva någon form av påverkan utan att tulla på de direktiv som staten ger."


Ljudklipp:


Källa, SR Upplandsnytt måndag 27 september 2010:

" - Vi fick vikande ekonomi och då tänkte kyrkonämnden om och då växte det här projektet fram. Att hitta tillbaka till de gamla kyrkliga verksamhetsformerna, men de kan stå på egna ben ekonomiskt, säger Anders Johansson, kyrkoherde Knivsta pastorat.

Trots byggkostnader på 130 miljoner kronor räknar man med att gå med vinst på sikt. Och församlingar i landet, många som brottas med ekonomin, köar för att komma på studiebesök till verksamheten som invigdes nyligen."

Källa, SVT ABC söndag 26 september 2010:
http://svt.se/2.33538/1.2163406/skolor_och_hyresratter_i_kyrkans_regi?


Skola och hyresrätter i kyrkans regi, från SVT ABC Play söndag 26 september 2010:
http://svtplay.se/v/2163440/abc/skola_och_hyresratter_i_kyrkans_regi?sb,k103290,1,f,-1

Inga kommentarer: