2010-09-29

Islamologi hindrar läxläsning


Den muslimska friskolan Ögårdsskolan har två timmar islamologi i veckan på schemat för tolvåringar. Därutöver har tolvåringarna en timme arabiska eller somaliska. Det blir sammanlagt tre timmars extraundervisning bara för att eleverna är muslimer.

Många av eleverna gör inte läxorna i de ordinarie ämnena. Tänk om skoleleverna på Islamic Center sluppit dessa onödiga extratimmar varje vecka och lagt tiden på läxläsning i stället. Då hade de muslimska friskoleeleverna presterat bättre i skolan och inte riskerat utslagning senare i livet.

Ögårdsskolans föräldrar bokar sedan in möte med islamologiläraren för att få reda på hur flitiga eleverna är på att lära sig Koranen utantill på arabiska. Att deras barn inte gör läxorna i vanliga skolämnen vidtar föräldrarna inga åtgärder mot.

Inga kommentarer: