2010-09-20

Islamic Centers kandidat petas


"För Kristdemokraterna blev Malmövalet en stor besvikelse. Parrtiet miste sitt sista mandat och Yvonne Jönsson försvinner från fullmäktige. Det gör även Folkpartiets Björn Lagerbäck. Hos Socialdemokraterna är det Adrian Kaba och Christine Axelsson, 23 och 24 på fullmäktigelistan, som får lämna sina platser."


Källa, Skånska Dagbladet måndag 20 september 2010:


Adrian Kaba presenterar sig som Rosengårds kandidat till Riksdagen:


Adrian Kaba fick ingen riksdagsplats och fick inte ens behålla sin plats i Malmö kommunfullmäktige. Därmed mister Islamic Centers församling sitt politiska frontnamn.


Även folkpartisten Björn Lagerbäck som arbetat med den stora moskén i Malmös dialogforum petas.

Inga kommentarer: