2010-09-16

Islamic Center vågade inte försvara islam

Skånepartiet bjöd igår in Islamic Center i Malmö till en diskussion om islam och demokrati. Så här stod det i inbjudan som Skånepartiet sände till den stora moskén i Malmö för några dagar sedan:

Ni erbjuds härmed en varm inbjudan att försvara islams förenlighet med demokrati. Onsdag 15 september 2010, klockan 16.00 på Stortorget i Malmö.

I Malmö närradio sändes mötet på Stortorget. Skånepartiets partiledare Carl P Herslow läste upp inbjudan han sänt till Islamic Center. Därefter frågade han åhörarskaran om det fanns någon från Islamic Center. Men ingen svarade. Ingen från Islamic Center vågade eller kunde försvara islams förenlighet med demokrati.

Med hänvisning till Koranen 18:27 vill Skånepartiet avlägsna islam, eftersom islam strider mot demokrati. Så Herslow berättade på Stortorget att han därför i protest mot islams oförenlighet med demokrati, bränner upp ett blad som i punktform handlar om hur islam strider mot demokrati. Bland annat vill islam ge godtyckliga allmosor till fattiga i stället för västvärldens skatter. Vidare är män mer värda än kvinnor i islams lagsystem. Abort är förbjuden i islam.

Herslow anklagar socialdemokraterna och Feministiskt Initiativs Gudrun Schyman för att inte konfrontera islam för dess oförenlighet med demokrati.


Inga kommentarer: