2010-09-26

Muslimska elever vållar problem i katolska skolor


Antalet muslimska elever som går i katolska skolor har ökat markant i Frankrike. Kraven från de muslimska eleverna har utmynnat i en manual för att bemöta problemen. Google översätter artikeln från en spansk religionssajt:


Antalet muslimska studenter i Frankrike går katolska skolor ökar avsevärt, särskilt i skolor kallas sous contrat ("överenskomna"). I vissa av dem, som ligger i bostadsområden, når den muhammedanska studenter 70% av alla studenter.

Denna situation innebär utmaningar och konflikter som lett till generalsekretariat katolsk utbildning för att utveckla en nyligen publicerad guide om muslimer i katolska skolor
Detta är ett konkret dokument som identifierar situationer och innehåller kriterier för åtgärder i svåra frågor.

Några exempel som ger en uppfattning om den verkliga problem alls osannolikt: muslimska studenter som inte svarar på en lärare när det var riktat till dem med deras namn, men de gör när en lärare gör, med hjälp av ett rum för muslimska studenter till högskolan dagliga böner, som bjuder in människor utanför skolan etc.

Dokumentet har två delar: (. Ordförråd, fest, livsåskådning, etc.) först, informationsblad om islam, dels arkiv "situationer", uppdelat i tre ärenden: interkulturell / interreligiös , utövandet av islam och utbildningsinstitut, och kristna identitet och muslimska elever. Dessa filer beskriva situationen, identifiera problem, erbjuda en diskussion om principer och kriterier prestanda.

Med tanke på situationen i Spanien, som nu har 1.446.939 muslimer, är det inte otänkbart att exakt en diskussion om den katolska skolor, särskilt de som ingås (föremål för en ekonomisk träldom som inte sällan underminerar frihet bortom förnuftet), som skall tas emot bland sina elever anhängare av den muslimska tron.

Ett exempel återfinns i Handledning: vad man ska göra efter en eventuell krav på halal-mat i skolmatsalar katolik? Den "manuella" avser att ta hänsyn till hur de första generationerna av muslimska invandrare tilläts en praxis att äta samma mat som kristna och judar (det "Bokens folk"), utom grisen.

Så muslimer ska komma ihåg vad som sägs i Koranen (Al-Maeda, 5.5): "gör det möjligt för dem att föda de som fått skriften, och också ger dem möjlighet att din mat.
A: Vi avråder starkt. Muslimer får försöka "köpa" rätt att använda rummet och konsolidera situationen förrän det i praktiken oåterkallelig.

I varje fall om ansökan beviljas måste den finnas tydliga regler om beteende, kan människor få tillgång, och timmar prissatt för användning av lokaler för sådana ändamål. Det bör noteras också att muslimer kan gruppera sina fem dagliga böner i en, under vissa omständigheter.

Medan vissa av dokumentets förslag är intressanta och relevanta andra kan vara diskutabelt, som är förslaget, innan döden av en familj av en muslimsk student, med texter från Koranen (inte strider mot den katolska tron). Vore det inte lämpligare att en kristen text som inte stred mot den muslimska tron eller känslighet?

De särskilda uppdrag katolska skolor är integrerad bildandet av studenter i ljuset av kristen tro och vårda den studerandes kristna tron själv, och öppna evangeliets budskap till icke-kristna, respekterar deras frihet, men med de privilegierade pedagogiska position att visa sanningen om Kristus.

Det förefaller därför att förekomsten av muslimska elever i katolska skolor är också en utmaning, en möjlighet, och bör tjäna till att informera dem om vår tro respekt, visa det och presentera det med finess och utan aggression, men med full övertygelse om att sanningen är bara en, och har ett namn: Jesus Kristus.


Källa, Religion en Libertad 16 september 2010:


Översättning från spanska till svenska:Inga kommentarer: