2010-09-23

Så könssegregeras muslimska skolflickor


"Enligt Hanna Cinthio är risken med skärpningen i skollagen och utspelet från Stockholmspolitikern Lotta Edholm (se föregående uppslag) att fler föräldrar med ursprung i ett annat land väljer att låta sina barn gå i en religiös fristående skola."

"På Rosengårdsskolan har lärarna, enligt Hanna Cinthio, hittat metoder att få dit eleverna genom att de har stor kännedom om sina elever och de förhållanden de kommer från.

För Mohammed Amin Kharraki, ordförande i Sveriges unga muslimer, är det självklart att skolan ska få resurser så att den kan erbjuda exempelvis separat simundervisning."


Källa, Lärarnas Tidning onsdag 22 september 2010:"Men på Rosengårdsskolan i Malmö har ingen elev blivit befriad från idrott eller någon annan lektion de senaste åtta åren."

"Redan i sjuan erbjöd hennes idrottslärare Åsa Ghodsian extra simundervisning för flickorna i klassen. De flesta nappade på erbjudandet. Hanin och några andra flickor gjorde det för att de inte får simma tillsammans med pojkar, resten valde tjejsim för att de tyckte att det var roligare. Denna simundervisning är frivillig och hålls på helgen."

"På Rinkebyskolan i Stockholm erbjuds flickorna separat undervisning i Tensta simhall på onsdagar, då hallen är öppen enbart för kvinnor. Två idrottslärare från skolan håller i undervisningen. Skolans rektor Börje Ehrstrand menar att det är viktigt för säkerheten att alla elever får lära sig att simma. Men han ifrågasätter att skolan ska behöva stå för kostnaderna, eftersom de har så hög andel elever som inte kan simma."

"När Hanin var liten gick hon till Rosengårdsbadet, som är ett utomhusbad, och simmade. Hennes bröder och hennes pappa går fortfarande dit.

— Jag slutade gå dit och simma när jag började bära slöja i femman."

"I rektorskorridoren står barnmorskan Malin Grens dörr öppen. I Rosengård får eleverna en extra fördjupning i sex- och samlevnadsundervisning genom att skolan har Malin Gren anställd på halvtid. Hon medverkar i undervisningen och håller i så kallade livssamtal med alla elever i åttan. Samtalen kan handla om allt som eleverna har funderingar kring i livet, från pubertet och menstruation till sex på internet och skönhetsideal.

Bakgrunden är att skolan anser att eleverna inte får samma möjligheter som andra att hemma tala om sexualitet och sin egen kropp."


Källa, Lärarnas Tidning onsdag 22 september 2010:


Inga kommentarer: