2010-09-28

Krock vid Islamic Center


"Malmö. Minst tre bilar kolliderade på inre ringvägen, i södergående riktning i höjd med moskén."

Källa, Sydsvenskan tisdag 28 september 2010:

Inga kommentarer: