2010-09-23

Världens enda kyrka med moské


"Det är på debattplats i Svenska dagbladet som Bengt Wadensjö berättar om planerna. En modell för hur kyrkan och moskén kan byggas tillsammans har tagits fram.

Med i projektet är Svenska och Katolska kyrkan samt den lokala föreningen för muslimer.

Bara kyrkorummet är en intressant tanke där den romersk-katolska församlingen och den lutherska församlingen gör gemensam sak.

- Samarbetet är världsunikt, skriver Wadensjö och berättar att Umayyadmoskén i Damaskus visserligen var byggd enligt samma modell - men att det var på 600-talet."


Källa, Dagen torsdag 23 september 2010:


Läs artikeln i Svenska Dagbladet torsdag 23 september 2010:


Inga kommentarer: