2010-09-20

Insändare om nyöppnad muslimsk friskola


"Vad vill Jasminskolan?

Förra måndagen refererade Åsa Hanell öppnandet av den muslimska friskolan Jasminskolan på gamla lasarettsområdet. Det ger anledning till funderingar.

- Det kommer inte att vara någon skillnad mellan vår skola och en kommunal skola, sa rektorn vid öppningstalet, men reportaget slutade så här:

- Så var det dags för lunch och männen och pojkarna går till sin matsal. Kvinnorna och flickorna till sin.

Det reser varningsflagg! Ska åtskillnad mellan könen vara regel i skolan? Jag vill, i likhet med tidskriften Pedagogiskt Magasin nr 3, fråga följande:

- Vad ska man lägga störst vikt vid: elevens bakgrund, kulturell och religiös tillhörighet eller elevens demokratiska rättigheter och jämlikheten mellan kvinnor och män?

Artikeln säger längre fram:

- Det är ett problem när föräldrars och vårdnadshavares synpunkter går före enskilda elevers rätt till kunskaper och undervisning.

Jag skulle vilja fråga rektor Omar Nur:

Får flickorna i Jasminskolan vara med i idrott, sinundervisning, momentet sex- och samlevnad i NO-ämnet och delta i utflykter och lägerskolor?

Ove Klinthäll"


Insändare införd i Folkbladet måndag 20 september 2010:


Inga kommentarer: