2010-09-25

Polisledning mörkar utvärdering om Rosengård


"Skånes polisledning mörkar en utvärdering av de egna insatserna på Rosengård."

"En lång rad oroligheter på Rosengård under 2008 och 2009 fick polisledningen att tillsätta en särskild utredningsgrupp för att se över hur polisens egna insatser i stadsdelen fungerat."

"Sedan dess har polismyndigheten betraktat utvärderingen som ett arbetsmaterial och vägrat att lämna ut den. Ingen i gruppen vill förklara varför utvärderingen hållits hemlig i snart tio
månader."


Källa, Sydsvenskan sidan C6 lördag 25 september 2010:

Inga kommentarer: