2010-09-28

Muslimsk friskolerektor överklagar nedläggning


"Internationella skolan för rättvisa och fred i Sätra kan tvingas stänga. Skolinspektionen har funnit så stora brister att dom beslutat dra in friskolans tillstånd. Men skolans rektor Abbe Ibrahim ställer sig helt oförstående till det beslutet."

Källa, SR P4 Stockholm tisdag 28 september 2010:
"Enligt inspektionen uppfyller verksamheten inte lagens krav, eleverna får inte den utbildning de har rätt till.

Det är drastiskt. Men skolor som missköter sig kan inte få fortsätta."

Källa, Sydsvenskan Opinion tisdag 28 september 2010:


Läs allt om bakgrunden:

Inga kommentarer: