2010-09-17

Moriskan i Folkets park blir muslimsk bidragskultur


"Nästa torsdag fattar Malmös kulturnämnd beslut om vem som ska få driva verksamheten på Moriska paviljongen och därmed få de två miljoner kronor som kulturnämnden skjuter till."

"Eftersom flera olika förvaltningar – gatukontoret, serviceförvaltningen, kulturförvaltningen och stadskontoret – varit inblandade tillsattes en strategigrupp som i vintras föreslog att den
Stockholmsbaserade organisationen Re:Orient skulle få driva en mångkulturell kultur- och fritidsverksamhet i den historiska paviljongen."


Källa, Sydsvenskan sidan B2 fredag 17 september 2010:


Re:Orient vill genom olika bidragsprojekt islamisera Sverige:

Inga kommentarer: