2010-09-27

Ibn Rushd talade på FNs fredsdag


Scientologi-kyrkan i Malmö

UTBILDNING VAR HUVUDPUNKTEN I UNESCOS DAG FÖR FREDEN I MALMÖ

2010-09-26 22:21


Temat för Fredens Dag i år var ”FRED – FRAMTID”

I Malmö firades Unescos Fredsdag den 21 september i Scientologi-kyrkans konferenssal. Talarna och deltagarna kom därvid överens om att det som kan möjliggöra fred nu och för framtiden är: utbildning.

Firandet började med att man visade den belönade videon ”UNITED”, en historia som i form av en rap-sång berättar om en gosse som blir trakasserad av några ynglingar, men pojken får hela världen att med honom göra hans budskap klart för mobbarnas ledare : med att visa storhet blir han vän med ledaren och skapar så fred.

David Songotu från Ghana , vice-president för studentkåren vid FN World Maritime University i Malmö var mycket klar och inspirerande i sitt tal som handlade om att skapa fred bland människor. För närvarande krävs det mycket arbete och uppoffringar för att verkligen skapa fred i framtiden. Han underströk sitt uttalande med att berätta att Maritime University hade förverkligat detta inom den mångfald av nationaliter och kulturer. Tolerans och förståelse var ett faktum inom Universitetet sedan åratal, och den verkligheten tar studenterna med sig när de återvänder till sitt land.

I Malmö sker aktiviteter för att samordna olika religioners åtgärder för en fredlig miljö. Om detta talade buddhisten Dharmavajra, representant för Malmös interreligiösa forum, ”Tro och Tolerans”. Han berättade för publiken om forums historia , dess aktiviteter genom åren och nu. Representanter för minst femton olika trosriktningar träffas regelbundet i detta forum för att göra fred till ett faktum.

Andra talare var Hanne Hemmingsholt från Applied Scholastics och Carolyn Murphy, rektor vid Amager International School i Köpenhamn. De presenterade lösningen för hur man skapar förståelse, tolerans och lugn hos eleverna. De använder L. Ron Hubbards studieteknologi och studerar det studiematerial som kampanjen ”Ungdom för Mänskliga Rättigheter ” använder. Skolans elever är av över 20 nationaliter, majoriteten är muslimer. Skolan är känd i Köpenhamn för sin tolerans, för sin integration och för bästa resultat vad gäller utexaminerade elever varje år.

Representanten för den islamiske studiecirkeln Ibn Rushd förklarade i sitt tal att själva ordet Islam betyder fred. Det är det budskap Islam måste bära med sig till världen.

Kvällens sista talare var trettonåriga Alexandra Bossova från ”Ungdom för mänskliga rättigheter” i Malmö. Hon berättade för publiken om syftet för Ungdom för mänskliga rättigheter, vilket är att utbilda unga människor i den universella deklarationen om mänskliga rättigheter. För att understryka läste hon upp alla deklarationens trettio punkter.

Kvällen avslutades med visning av videon "Historien om mänskliga rättigheter".

Som väntat hade man vid kvällens slut fattat en allmän överenskommelse att utbildning öppnar dörren för skapandet av fred nu och i framtiden. Deltagarna var mycket nöjda med kvällens program och såg fram emot kommande aktiviteter av liknande slag.

Avdelningen för Mänskliga Rättigheter i Scientologi-kyrkan i Malmö förbereder att heldags program i Malmö den 10 december, den internationella dagen för mänskliga rättigheter. I evenemanget deltar olika organisationer och artister mobiliseras för att backa upp initiativet.

För mera information om kampanjen Ungdom för mänskliga rättigheter och för beställning av gratis material, kontakta:


För mera information om kampanjen United for Human Rights och för beställning av gratis material


För kontakt till Scientologi-kyrkans i Malmö departement för Mänskliga Rättigheter

kontakta
Ad Vulto


Källa, pressmeddelande från Scientologikyrkan söndag 26 september 2010:Inga kommentarer: