2010-09-26

Invandring ska stå för all befolkningstillväxt


"Utan invandring skulle Sveriges befolkning krympa och åldras ännu snabbare. Det visar SCB:s befolkningsprognos, Sveriges framtida befolkning 2010-2060. Efter år 2033 förväntas all ökning bero på ett invandringsöverskott."

Källa, ledare i islamiseringstidningen Sydsvenskan sidan A4 söndag 26 september 2010:

Inga kommentarer: