2010-09-20

Islamic Center vidskepelse enligt Skånepartiet

"Förhindra islamiseringen


Islam är en hemsk vidskepelse, oförenlig med demokrati, jämställdhet, och humanitet och som motverkar vetenskaplig och ekonomisk utveckling.

Samtliga riksdagspartier främjar islam, som inom några årtioenden kommer att bli väljarmajoritetens ståndpunkt om ingenting görs.

Skånepartiet vill helt avlägsna islam från Skåne."
I
I
Källa, Skånepartiets hemsida för varför väljare ska ta deras parti, september 2010. Skånepartiet har valt att illustrera islamiseringen med en bild på den stora moskén vid Islamic Center i Malmö på bilden ovan.

Inga kommentarer: