2010-09-20

Muslimska friskolor hindrar rätten till kunskap


"När hedern hindrar rätten till kunskap

Från
Pedagogiska magasinet 2010-09-20 11:09


Många lärare känner igen det. När det är dags för utykt eller simundervisning uteblir en viss elev. Varje gång samma sak, ändå har skolan svårt att bemöta hederstänkandets följder.

Många flickor som är födda i andra länder deltar inte i alla ämnen och aktiviteter i skolan. Föräldrarna förbjuder barnen, oftast döttrarna, att vara med i simundervisning, idrott, momentet sex- och samlevnad i no-ämnet, utflykter och lägerskolor."

"Ett faktum är att religiösa friskolor är tillåtna, vilket komplicerar en hårdare linje gentemot synpunkter och krav från föräldrar. Om föräldrarna inte är nöjda med den kommunala skolan kan de flytta sitt barn till en annan skola. Därför håller det knappast att vara kompromisslös från skolans sida. På många håll kämpar den kommunala skolan med att göra sig så attraktiv som möjligt. Då gäller det att inte stöta bort alltför många."

"Hanna Cinthio vill se ett mer enhetligt förhållningssätt och att skolans ledning har en tydlig hållning i dessa frågor.

Hennes grundläggande inställning är att hederstänkandet står i vägen för elevens rätt till kunskap."

"Hanna Cinthio är forskare, skolutvecklare och Mellanösternkännare. Hon är född och uppvuxen i Sverige."

"På Rosengård i Malmö har Hanna Cinthio mött ungdomar för vilka det inte betydde något att fylla arton och bli myndig. Att tala om att ”du har rätt till din egen kropp” eller ”du har rätt till din egen sexualitet” är bara tomma ord för en del unga. Deras verklighet ser inte ut på det sättet."

"När en tjej till exempel försvinner i åttan och återkommer som gift och nybliven mamma så påverkar det hela elevgruppen och hela skolan."


Källa, Lärarnas Nyheter måndag 20 september 2010:


Inga kommentarer: