2010-09-27

Skolinspektionen stänger muslimsk friskolerektors skolaSVT Rapport intervjuade idag 27/9 2010 klockan 19.30 en muslimsk rektor och ägare till en friskola som Skolinspektionen stänger. Han heter Abdelghani Ibrahim. På förortsskolan går i stort sett bara invandrarelever, vilket ses i TV-klippet:


"Enligt Skolinspektionen har de flesta brister sin grund i att skolans rektor, som också är skolans ägare, saknar "pedagogisk utbildning och insikt". Ett av de krav som Skolinspektionen ställde i våras för att skolan skulle få behålla tillståndet var att en ny rektor rekryterades alternativt att den nuvarande rektorn vidareutbildade sig."

Källa, SVT Rapport måndag 27 september 2010:


Från SVT ABC 27/9 2010:


SVT ABC toppar sin 19.15-sändning 27/9 2010 med den muslimske friskolerektors skola där han intervjuas:
I
I
Skolinspektionen intervjuas i SVT ABC om nedläggningsbeslutet:


SVT Play Rapport 27/9 2010 klockan 19.30 med intervjun av den muslimske friskolerektorn. Klippet kommer 9 minuter och 20 sekunder in i nyhetssändningen:"En friskola i västra Stockholm kan tvingas stänga eftersom rektorn saknar utbildning och eleverna inte får den undervisning de har rätt till.

"Rektorn som också är huvudman och ägare har inte rättat till bristerna"

"Beslutet om att dra in tillståndet för Internationella skolan för rättvisa och fred i Sätra"

Källa, Dagens Nyheter måndag 27 september 2010:
http://www.dn.se/sthlm/grundskola-kan-forlora-tillstand-1.1177746


Skola i Sätra fuskade med kvalitetsomdömen:
http://www.dn.se/sthlm/internationella-skolan-satra-1.897933


"Friskolan startade 2008 och har redan anmälts nio gånger."

Källa, Sveriges Nyheter måndag 27 september 2010:
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/friskola-forlorar-sitt-tillstand_5409765.svd


Kontakt för Internationella skolan för rättvisa och fred i Sätra/Skärholmen:
http://www.internationaljustice.se/sv/kontakt.html


Åberg, Lars Uno Peter är styrelseledamot i International Justice Education Sweden AB. Aktiebolaget driver skolan. Men Lars Uno Peter Åberg säger ikväll 27/9 2010 till bloggen Muslimska Friskolan att han inte har någon aning om vem som äger skolan. Åberg säger vidare att han inte vet vilken roll rektor Abdelghani Ibrahim har i ägarförhållandet:
I
I
I
I
I Skolinspektionens beslut måndag 27 september 2010 avslöjas hur den muslimske rektorn ljuger om sin utbildning, samt hur fusk med betyg är utbrett på skolan som ägs av ett aktiebolag:

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Nyheter/internationella-skolan-for-rattvisa-och-fred-beslut-2010-09-27.pdf?epslanguage=sv


"Kjell Hedwall, avdelningschef på Skolinspektionen.

Sedan myndigheten bildades på hösten 2008 har bara ett fåtal liknande fall förekommit, enligt Kjell Hedwall.

-Det här är en skola med allvarliga brister där eleverna inte får den utbildning de har rätt till. Rektorn som också är huvudman och ägare har inte rättat till de bristerna trots flera påpekanden från vår sida, säger han."

"Om ett överklagande inte lämnas in inom tre veckor måste skolan stänga."

Källa, TT måndag 27 september 2010:
http://www.kuriren.nu/nyheter/senastenytt/artikel.aspx?articleid=5556526


Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grund-skolan Internationella skolan för rättvisa och fred i Stockholms kommun:

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Nyheter/internationella-skolan-for-rattvisa-och-fred.pdf?epslanguage=sv

http://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter/Nyheter/Internationella-skolan-for-rattvisa-och-fred-kan-mista-sitt-tillstand/


Statens Skolinspektion

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Internationella skolan för rättvisa och fred i Stockholm

2010-09-27 13:04

Skolinspektionen återkallar i dag tillståndet för Internationella skolan för rättvisa och fred, en fristående grundskola i Stockholm. Orsaken är att skolan inte lever upp till de krav som skollagen ställer och inte ger eleverna den utbildning de har rätt till. Trots tidigare skarp kritik från Skolinspektionen har skolan inte åtgärdat sina brister.

Internationella skolan för rättvisa och fred är en fristående grundskola med 188 elever i årskurs 4-9 och ligger i Sätra i Stockholms kommun. Skolan startade sin verksamhet 2008 och huvudman är International Justice Education Sweden AB.

När en fristående grundskola stänger har varje elev rätt att få plats i en grundskola i sin hemkommun. Eleverna vid Internationella skolan för rättvisa och fred kommer från Stockholms kommun och kringliggande kommuner. Skolinspektionen har skrivit brev till deras föräldrar.

– Vi uppmanar föräldrar och elever att så snart som möjligt ta kontakt med sin hemkommun för att få veta hur kommunen planerar för fortsatt skolgång i andra skolor. Det är viktigt att varje elev så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning säkrad, säger Kjell Hedwall, avdelningschef Skolinspektionen.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar tillståndet är att skolans rektor saknar pedagogisk utbildning och allsidig pedagogisk insikt vilket krävs för att leda en skola. Detta har lett till allvarliga och omfattande brister. Under rektorns ledarskap har eleverna inte fått tillräcklig undervisning i alla ämnen. Elever som har behov av och rätt till särskilt stöd har inte fått det från skolan. Det har också funnits stora brister i betygskatalogen och slutbetyg för eleverna. Sedan skolan startade har Skolinspektionen fått nio anmälningar om brister i skolans verksamhet.

I april 2010 riktade Skolinspektionen skarp kritik mot huvudmannen och krävde att bristerna rättades till. Det har inte skett och Skolinspektionen har därför i dag, 27 september 2010, beslutat att återkalla skolans tillstånd.

Skolinspektionens beslut om återkallande innebär att skolan stängs om tre veckor. Om huvudmannen överklagar beslutet inom tre veckor kan skolan drivas vidare tills domstol avgjort ärendet.

Ladda ner Skolinspektionens beslut
Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/internationella-skolan


Källa, pressmeddelande från Skolinspektionen måndag 27 september 2010:

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/skolinspektionen-aaterkallar-tillstaandet-foer-internationella-skolan-foer-raettvisa-och-fred-i-stockholm-482519

http://www.skolinspektionen.se/internationella-skolan


Ladda ner Skolinspektionens beslut:

27 september 2010: Återkallande av godkännanden för den fristående grundskolan Internationella skolan för rättvisa och fred i Stockholms kommun, dnr 44-2009:2001 (PDF-fil, nytt fönster)

20 april 2010: Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Internationella skolan för rättvisa och fred i Stockholms kommun, beslut och rapport, dnr 44-2009:2001 (PDF-fil, nytt fönster)Läs mer om den muslimske friskolerektorns vanskötta skola för invandrarelever:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=227719
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.455950-friskola-forlorar-tillstand
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/friskola-forlorar-tillstand_5409565.svd
http://svt.se/2.22620/1.2164416/friskola_forlorar_tillstand
http://www.dn.se/sthlm/grundskola-kan-forlora-tillstand-1.1177746

Inga kommentarer: