2010-09-16

Enerigieffektivt polishus på Rosengård


Skanska AB

Skanska utvecklar nytt energieffektivt polishus i Rosengård i Malmö

2010-09-16 14:07


Skanska och Polismyndigheten i Skåne får regeringens medgivande att teckna ett 15-årigt hyreskontrakt för ett nytt polishus i Rosengård i Malmö. Skanska utvecklar och bygger fastigheten samt investerar cirka 80 miljoner kronor i projektet.

Det nya polishuset kommer att innebära en bättre och närmare service för invånarna i Rosengård och de östra delarna av Malmö. Lokalerna kommer att inrymma närpolisstation och totalt beräknas cirka 80 medarbetare ha sin bas på den nya stationen.

Byggnaden omfattar cirka 3 500 kvm, varav 2 500 kvm kontorsyta.

Fastigheten uppförs i kvarteret Länsläkaren, vid von Lingens väg, nära Rosengårds Centrum och ersätter den mindre polisstation som finns i området idag.

Stor vikt läggs vid att skapa en miljöriktig och energieffektiv byggnad. Energianvändningen beräknas bli minst 50 procent lägre än byggreglerna och byggnaden kommer att certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), med målet att minst nå den näst högsta nivån, LEED Gold. Byggarbetena kommer också att utföras enligt Skanskas koncept Grön Arbetsplats.

Polisen och Skanska ska under byggets gång att ha ett nära samarbete med Malmö Stad för att skapa arbetsillfällen och praktikplatser för boende i området.

– Det nya polishuset ger oss en efterlängtad möjlighet att öka polisnärvaron och förbättra servicen för invånarna i östra Malmö. Samtidigt kan vi ge personalen en avsevärt förbättrad arbetsmiljö och säkerhet. De nya lokalerna blir helt anpassade efter våra behov och har samtidigt ett utmärkt strategiskt läge, säger Peter Tallinger, ekonomidirektör vid Polismyndigheten i Skåne.

Bygget beräknas kunna starta före årsskiftet och det nya polishuset väntas vara färdigställt till sommaren 2012. Bygguppdraget genomförs av Skanska Sverige.

– Det här är ett viktigt projekt för området och det har dessutom en mycket tydlig miljöprofil. Vi är stolta över att återigen ha fått Polismyndighetens förtroende att utveckla en ny anläggning som skräddarsys för deras verksamhet, säger Staffan Haglind, VD för Skanska Öresund.

Skanska slutförde under sommaren 2010 utvecklingen av ett nytt polishus i Toftanäs i Malmö för de operativa enheterna åt Polismyndigheten i Skåne. Tidigare har Skanska bland annat byggt polishus i Växjö och Uppsala.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Haglind, VD, Skanska Öresund,
tel: 010-448 32 12

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel: 010-448 88 38

Direktnummer för media,
tel: 010-448 88 99

Peter Tallinger, ekonomidirektör, Polismyndigheten i Skåne,
tel: 010-56 16769.


Källa, pressmeddelande från Skanska torsdag 16 september 2010:


Inga kommentarer: