2010-09-19

Kyrkoherde driver olaglig skolskjuts


"På Grytnäs friskola har skolskjutsproblemet lösts sedan ett antal år genom att skolan erbjuder skjuts. För en avgift om 200 kr i månaden får de föräldrar som vill, sina barn skjutsade till och från skolan. Men skolan eller Grytnäs församlingen har inte något Trafiktillstånd för verksamheten.

- Det behöver vi inte, säger idag Roland Söderberg, kyrkoherde i Grytnäs församling och därmed chef för Grytnäs Friskola. Den här typen av skolskjutsar ingår inte i tillståndsplikten. Dessutom är det på uppdrag av föräldrarna själva. Det här är kontrollerat mot regelverket.

Men juristen och utredaren Sören Dahlman vid Vägtrafikavdelningen på Transportstyrelsen håller inte med.

- Grundstenen är att förekommer persontransport och man tar betalt så är kravet att det ska finnas trafiktillstånd. Jag kan inte få det till annat än att det här är en form av taxi, och då blir det en konkurrensfråga."

Källa, Dalademokraten lördag 18 september 2010:


"En av de chaufförer som kört och kör skolskjutsar till och från Grytnäs Friskola är Wojje Nedzewicz, en av kommunens ledande politiker inom Miljöpartiet."

Källa, Dalademokraten lördag 18 september 2010:


"Det är friskolor och idrottsföreningar som är de stora syndarna, när det gäller att inte ha trafiktillstånd och därmed hålla sig till reglerna för yrkesmässig trafik. Det menar Anna Grönland, VD för yrkestrafikens branschorganisation."

Källa, Dalademokraten lördag 18 september 2010:


Grytnäs friskola:


Grytnäs församling med Grytnäs friskola nära kyrkan:Inga kommentarer: