2010-09-13

SD sätter förbudsskylt på Islamic CenterIdag fick alla malmöbor ett specialnummer av SD-Kuriren om valet 2010 i sin brevlåda. Framsidan pryds av en bild på den stora moskén vid Islamic Center i Malmö. Över moskén är en förbudsskylt. Varningstexten lyder:

Malmö behöver ett invandringsstopp, inte en ny moské!

På sidan 5 kräver partiet såväl ett stopp för Ahmadiyyaförsamlingens moskébygge i Malmö som Det islamiska trossamfundets moskébygge på Håkanstorp i Malmö.


Källa:

I

Inga kommentarer: