2010-09-25

Spiritus Mundis nya mångfaldsprojekt


"Galan uppmärksammar vad som skulle ha blivit John Lennons sjuttioårsdag och arrangeras av kulturföreningen Spritus Mundi och projektet Ett tryggare Malmö. I projektet ingår också antivåldsutbildning till skolor"

"Dessutom vill vi lyfta fram styrkan i att Malmö är en av världens mest mångkulturella städer"

"174-kören, vars namn symboliserar de 174 nationaliteter som finns i Malmö"


Källa, Sydsvenskan sidan C8 lördag 25 september 2010:


Inga kommentarer: