2010-09-24

Rosengårds skolor använder pengarna fel


"Pengar har inte använts rätt, otydlig ledarstruktur och dyra lokalkostnader. Rosengårds skolvärld har granskats."

"hundratals incidenter har rapporterats från skolorna – förra året 634 – men mörkertalet befarades stort.

Därför kallades en av världens största revisionsbyråer, Ernst & Young, in för att kontrollera om Rosengård använder sina skolresurser på rätt sätt.

Inte alls, blev svaret efter granskningen."

"Trots att elevunderlaget har blivit mindre genom året, har kostnaderna för skolverksamheten inte minskat."


Läs hela artikeln i Sydsvenskan sidan C7 fredag 24 september 2010:


Inga kommentarer: