2010-09-15

Dan Park gör islamaffischer


Ovanstående affischer har gatukonstnären Dan Park klistrat upp på elskåp i Malmö eller sprayat om.


Inga kommentarer: