2010-09-14

Jasminskolans könssegregation i media igen


"Nystartade Jasminskolan i Norrköping har anmälts till Skolinspektionen, av oppositionsrådet Mathias Sundin (FP).

- Orsaken är att de, enligt Folkbladets artikel i lördags, lät pojkar och flickor äta lunch i separata matsalar. Det strider mot läroplanen och därför anser jag att Skolinspektionen bör undersöka detta."

"Jasminskolan är en ny friskola i Norrköping, som invigdes i lördags. Enligt skolledningen har man en islamisk och miljöinriktad profil och skolan drivs av Sommarens ekonomiska förening."


Källa, Folkbladet tisdag 14 september 2010:


Inga kommentarer: