2010-09-17

Sverige avislamiseras enligt Jan Hjärpe


"Men enligt Jan Hjärpe, professor i islamologi, pågår till att börja med ingen islamisering i Sverige, tvärtom.

"En minoritet av människor med muslimsk bakgrund praktiserar religionen i någon större utsträckning. De flesta är 'muslimer' i samma mening som vanliga svennar är 'kristna'. Varför firar svenskar jul? Är det till åminnelse av Jesu födelse eller för att det är roligt? Är det för att införa en påvlig diktatur och förtryck eller för att det är en trevlig familjefest?"

Om föräldrar är troende och praktiserande, kommer cirka 20 procent i nästa generation att vara det, medan cirka 80 procent sekulariseras enligt Hjärpe. Tendensen syns bland såväl invandrade katolska som muslimska familjer. Vad som sker i Sverige är alltså en avislamisering.

"Om Söder menar att det kan ske en 'islamisk revolution' i Sverige så har han en mycket underlig uppfattning om de politiskt engagerade muslimerna i Sverige". De finns i alla riksdagspartier och deras partitillhörighet är viktigare än religionstillhörigheten."

"Och är det några som INTE vill ha det iranska systemet så är det de muslimer som är engagerade i Broderskapsrörelsen", skriver Hjärpe."


Källa, Dagen fredag 17 september 2010:


Läs mer hos TT 17/9 2010:


Inga kommentarer: