2010-09-19

Riksdagspartierna vill utrota svenskarna


Cirka 95 % av svenska folket tänker rösta på något av de sju riksdagspartierna. Riksdagspartierna har under årens lopp främjat en massinvandring på uppemot 100 000 personer per år. Riksdagspartierna vill fortsätta massinvandringen. Då får Sverige:


1. En successivt utbytt befolkning där svenskarna är i minoritet inom några tiotals år.

2. Inom några generationer är svenskarna utrotade.

3. Kriminaliteten fortsätter öka till katastrofala nivåer.

4. Bostadsbristen ökar.

5. Bostadspriserna ökar stadigt för människor som vill fly mångkulturen.

6. Arbetslösheten ökar.

7. Islam blir så småningom statsreligion.

8. Kvinnors rättigheter försvinner en efter en.

9. Demokratin avskaffas.

10. Sveriges BNP-tillväxt minskas.

11. Svensk ekonomi förlorar konkurrenskraft.

12. Skräpet på gator ökar.

13. Kackerlackor sprider sig i bostadsområden.

14. Fler bedrägerier.

15. Mindre respekt för polisen.

16. Mer stenkastning mot ambulans och brandkår.

17. Ökad bortkvotering av svenskar.

18. Fler svenska traditioner förbjuds.

19. Fler språk slår ut svenskan i en språkförbistning där folk inte förstår varandra.

20. Fler svenskar väljer att emigrera till de nordiska grannländerna.

21. Sjunkande kunskapsnivåer i skolan.


Är det ovanstående som statsministern Fredrik Reinfeldt kallar att ta ansvar för Sverige?

Är det ovanstående som statsministerkandidaten Mona Sahlin kallar välfärdssamhälle?


Läs mer om riksdagspartiernas valprogram:

http://www.facebook.com/pages/Vi-gillar-lika/119473264773566?ref=ts


Inga kommentarer: