2010-09-17

Poliskåren ska bli muslimsk"Moskéträff del i värvningskampanj

En informationsträff i moskén i Fittja 5 november är en del i Stockholmspolisens arbete med att locka fler personer med annan etnisk bakgrund att söka sig till polisyrket."


Källa, Polistidningen från Polisförbundet fredag 17 september 2010:


Inga kommentarer: