2010-09-13

Jasminskolan anmäls till Skolinspektionen för könssegregation


Mathias Sundin (FP)

Oppositionsråd för Folkpartiet liberalerna i Norrköping.


"Ingen könssegregation i skolan

Folkbladets artikel om invigningen av Jasminskolan avslutas så här:

"Så var det dags för lunch och männen och pojkarna går till sin matsal. Kvinnorna och flickorna till sin."

Det är naturligtvis inte acceptabelt. Jag har pratat med rektorn och han menar att det var tillfälligt för invigningen. Varför man ska dela upp män och kvinnor på invigningar förstår jag inte. Det är en mycket oroväckande signal och jag tycker man ska markera stenhårt. Därför har jag anmält Jasminskolan till Skolinspektionen, eftersom detta strider mot läroplanen.

Nu får de granska skolan. Om det inte finns något att anmärka på är det bra. Men den här typen av tendenser ska inte tolereras ens på invigningar."Källa, folkpartisten Mathias Sundins bloggar måndag 13 september 2010:

http://www.nt.se/bloggar/bloggentry.aspx?blogg=2418329&entry=6272136

http://sundinmathias.blogspot.com/2010/09/ingen-konssegregation-i-skolan.html

Folkbladet säger till bloggen Muslimska Friskolan att de kommer att berätta om Mathias Sundins anmälan i morgondagens tidning. Då återfinns även en kommentar från Jasminskolans rektor Omar Nur. Folkbladet tillägger att det inte är aktuellt att besöka Jasminskolan för att se om skolbarnen äter könssegregerat framöver. Ty det skulle kräva ett nytt fysiskt besök. Folkbladet medger att det för utomstående inte går att kontrollera skolmatsalarnas könssegregation.
I
I
Norrköpings Tidningar säger till bloggen Muslimska Friskolan, att de avvaktar med att skriva artikel. Men att tidningen funderar på att göra ett oanmält besök på Jasminskolan om några dagar, för att se så att eleverna inte könssegregeras.
I
I
Folkpartisten Mathias Sundin sände mejl till lokala medier samt till TT om sin anmälan till Skolinspektionen. Det berättar han för bloggen Muslimska Friskolan. Trots att Sundin redan förhört sig med rektor Omar Nur en gång idag om hur det ligger till, så har Omar Nur nu sökt Sundin igen, efter att det kommit fram att Sundin anmält Jasminskolan. Mathias Sundin tror att Omar Nur förmodligen är arg på honom. Sundin tycker det är märkligt att socialdemokraten Lars Stjernqvist som var på invigningen inte reagerat på könssegregationen.
I

Inga kommentarer: