2011-02-08

Al-Azharskolan ansöker om att starta muslimsk förskola


Diarienummer: 2011:997

Datum: 2011-01-31

Ärendemening: Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, Årskurser: Förskoleklass, Al-Azharskolan i Örebro kommun


Källa, Skolinspektionens diarium

Inga kommentarer: