2011-02-04

Spiritus Mundis bidragsmaskin intar Danmark


Spiritus Mundi som lever på bidragspengar från mångfaldsindustrin har kommit på ett nytt sätt att få ännu mer bidragspengar. Man kör samma bedrägeri i Danmark som man kört i Sverige, där invandrarelever för miljontals kronor ska träffa nordbor under förespegling av integration:


"ÖRESUND. 60 ungdomar. Tre länder. Hälften infödda, hälften nytillkomna. På måndag står de på scen tillsammans på det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.

Repetitionerna pågår för fullt i Spiritus Mundis lokaler i Malmö när Skånska Dagbladet tittar förbi. I sex dagar ska en mix av musik, dans och sång övas in inför föreställningen "Are you with us?" på måndag kväll i Köpenhamn.

– Tanken är att belysa fördelarna och rikedomen med den kulturella mångfald som vi har i Skandinavien och skapa en mötesplats för ungdomarna. Vi vill ta bort de murar och den negativa bild av integration som finns i media, säger Henrik Melius från Spiritus Mundi, som är en av aktörerna som står bakom projektet.

Deltagarna, som alla är mellan 14 och 17 år, har rekryterats från demografiska grupper som antagligen aldrig ens skulle få komma in på det Kongelige Bibliotek, berättar Henrik Melius."


Källa, Skånska Dagbladet 3 december 2010:


Inga kommentarer: