2011-02-23

Invandringstidning behövs inte längre"Kulturtidskrifternas framtid är hotad. Kulturrådet vill skilja mellan kulturdebatt
och samhällsdebatt – och fasa ut stödet för tidskrifter som granskar samhällsutvecklingen.

"Även utgivningen av i&m är hotad. Kulturrådet meddelade vid sin senaste utdelning
av produktionsstöd att i&m saknar ”särskilda skäl för att få fortsatt stöd från
Kulturrådet”, under kommande år. Sannerligen ett märkligt ställningsstagande.

Just år 2011 finns en hel uppsjö av ”särskilda skäl” för att Kulturrådet ska stödja landets
enda populärvetenskapliga tidskrift som fokuserar på migration, kulturmöten
och hur dessa företeelser påverkar samhället! I dag, då Sverigedemokraterna,
ett uttalat främlingsfientligt parti, inte bara har intagit den svenska riksdagen utan
också fått en vågmästarroll för den förda politiken och finns i majoriteten av kommunstyrelserna i landet; då judar förföljs på Malmös gator och moskéer bränns;
då det kastas sten på en somalisk kvinna och hennes dotter i Tomelilla; då romer
fortfarande diskrimineras på hyres- och arbetsmarknaden … i Sverige, år 2011!"


Källa, Invandrare & Minoriteter 5 februari 2011:


Inga kommentarer: