2011-02-10

RFSL anmäler muslimsk friskola


"9 feb 11 14.30

Friskola anmäld

RFSL Ungdom anmäler grundskolan Al Salam i Örebro till Skolinspektionen. Detta då man anser att skolan inte uppfyller sin skyldighet enligt diskrimineringslagen att likabehandla oavsett sexuell läggning. Bakgrunden är ett uttalande av skolchefen om att det inte finns några homosexuella muslimer."

" – Detta är ett oacceptabelt uttalande från en skolchef och strider mot det lagen kräver av skolors värdegrundsarbete. RFSL Ungdom kräver att Skolinspektionen genomför en granskning av skolans arbete mot homofobi omedelbart, säger RFSL Ungdoms förbundsordförande Felix König.

RFSL Ungdom menar att skolchefens uttalande tydliggör för eleverna att om någon är homosexuell hör man inte hemma på skolan, vilket är ett sätt att legitimera homofobi i skolmiljön och osynliggöra muslimska hbt-ungdomar. Uttalandet ses som anmärkningsvärt också mot bakgrund att skolan har en likabehandlingsplan. I denna likabehandlingsplan fastställs det bl.a. som en målsättning att att öka förståelsen för olika sexuella läggningar.

RFSL Ungdom uppmanar nu utbildningsminister Jan Björklund (FP) att inkludera frågeställningar kring homofobi och likabehandling i det nyligen inledda arbetet för att se över kontrollsystemen över vilka som tillåts driva skolor"


Källa, RFSL onsdag 9 februari 2011:


Läs mer:

Inga kommentarer: