2011-02-02

Koranskola i Trollhättans moské


"Arabiska alfabetet, etik, islams historia och Koranundervisning är en del av det som står på schemat varje söndag för de barn som går i shia­muslimska församlingens söndagsskola."

"Just i dag deltar ett femtiotal barn mellan fem och sexton år i söndagsskolans sex klasser.

– De får undervisning i etik och moral, islamisk historia och Koranen, berättar Anvar Alladin."

" – Efter självmordsbombningen i Stockholm kom många frågor från barnen. De ifrågasatte islam"

"Inne i ett av klassrummen håller ett gäng tjejer på och lär sig det arabiska alfabetet, en förutsättning för att de senare ska kunna läsa i Koranen.

Nere i källaren håller Bilgas Aladdin och Tahira Ladha en praktisk lektion för de äldsta tjejerna. De lär sig hur man sveper en död person.

Bilgas Aladdin visar vilka delar av det vita bomullstyget som ska sitta var.

– Vi tror på att människan ska komma igen på domedagen, och då ska kroppen inte vara naken, förklarar hon."

Källa, Ttela onsdag 2 februari 2011:


Bild från koranskolan:


Inga kommentarer: